Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid krigsdomstol under svenska tiden tjänstgörande befattningshavare som stämde eller kallade parterna till domstolen och fungerade som åklagare. Från senare delen av 1700-talet biträdde väbeln domstolens ledamöter i diverse löpande ärenden och skötte städningen och uppvärmningen av rättslokalerna.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyntivääpeli*

Oikeuteen haastajana sekä myös syyttäjän Ruotsin vallan aikana toiminut sotaoikeuden virkamies, 1700-luvun loppuolelta lähtien lähinnä apulainen, joka huolehti käytännön asioista, kuten tilojen lämmityksestä ja siivouksesta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska gerichtsweibel