Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yrkesgrupp som i senmedeltidens Stockholm utgjorde en del av ”stadens dragare”. De fick en egen skråordning först 1686. Vindragarna skötte om transporter av vin, sprit och öl inom staden.

Finsk beskrivning

viininkantaja*

viinin, alkoholin ja oluen kuljetuksesta kaupungissa vastannut henkilö

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Andra språk

Inga termer på andra språk