Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Servitör som ansvarade för vinsereveringen vid monarkens måltider. Vinkyparen var, åtminstone under en del av 1700-talet, upptagen på hovstaten; sommelier.

Finsk beskrivning

viinuri, sommelier (hovi)

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 154.

Webster’s Online Dictionary with Multilingual Thesaurus Translation, http://www.websters-online-dictionary.org

Andra språk

Engelska cellarer, wine waiter, wine steward
Franska sommelier
Tyska Weinkellner

Tid