Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för slotts-, stads- eller annat statligt fängelse under svenska tiden.

Finsk beskrivning

vankivahtimestari*

Vankilan esimies Ruotsin vallan aikana.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk