Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kanslist vid Hovkansliet (1648–1850).

Finsk beskrivning

hovikanslisti

Hovikanslian virkamies (1648–1850)

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 154.

Andra språk

Inga termer på andra språk