Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Expedition som inrättades 1801 i samband med att Kanslikollegium avskaffades och Kunglig Majestäts kansli omorganiserades. Hovkanslersexpeditionen leddes av hovkanslern, som biträdde kanslipresidenten, kontrollerade arbetet i Kunglig Majestäts kansli, fördelade vissa inkomster från vissa avgifter (kansligebühr, sportler) mellan kansliets tjänstemän samt övervakade tryckerierna och bokväsendet.

Finsk beskrivning

hovikansleritoimituskunta*

1801 perustettu Kuninkaallisen majetsteetin kanslian toimituskunta.

Källor

Cavallie, James & Jan (utg.) Lindroth , Riksarkivets beståndsöversikt. Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen I , 1:1 , Stockholm: Riksarkivet 1996 , 589.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid