Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Kunglig Majestäts kansli (Kanslikollegium) vilken genom en statssekreterare föredrog och genom expeditionssekreteraren expedierade rikets utrikesärenden. Från 1777 leddes expeditionen av hovkanslern.

Finsk beskrivning

ulkoasiain toimituskunta

Yksi kansliakollegion neljästä osastosta. Toimituskunnan valtiosihteerillä oli tehtävänä esitellä valtakunnan ulkosuhteisiin liittyviä asioita ja osastonsihteerillä panna toimeen niihin liittyviä päätöksiä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 192.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 126.