Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Telegrafstyrelsen.

Finsk beskrivning

Ulkomaantoimisto (Lennätinhallitus)

Källor

Inga källor