Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid hovet anställd trumslagare. År 1729 fanns två hovpukslagare upptagna på hovstaten.

Finsk beskrivning

hovirumpali

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 153.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid