Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet benämning på hovmän, hovtjänare.

Finsk beskrivning

hovimies, hovipalvelija

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal

1500–tidigt 1600-tal

Synonymer

hovgesindare