Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor som skötte om utbetalningen och registreringen av pensionerade båtsmän i den svenska flottan.

Finsk beskrivning

amiraliteetin sotilaskonttori, laivaston eläkekonttori

eläköityneiden merimiesten rekisteröinnistö ja eläkkeiden maksusta huolehtinut konttori

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk