Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500- och 1600-talet benämning på utskylder till kronan.

Finsk beskrivning

kruununpuku*

kruunulle maksettavat maksut

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk