Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dike som bekostats av kronan.

Finsk beskrivning

kruununoja

Kruunun kustantama oja.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 97.

Andra språk

Dåtida finska kruunuoja