Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officer som hade i uppgift att ombesörja truppernas inkvartering under ett fälttåg.

Finsk beskrivning

kenttämajoitusmestari*

Armeijan majoituksesta sotaretken aikana huolehtinut upseeri.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fältkvartersmästare

Se vidare