Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Barberare i Kungliga klädkammaren under 1500-talet.

Finsk beskrivning

henkiparturi, hoviparturi

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid