Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet förekommande benämning på Kungliga klädkammaren.

Finsk beskrivning

Kuninkaan vaatekamari

1500-luvulla käytetty nimitys.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , III: 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid