Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta styrelsen för den svenska lotteriinrättningen, kallad Nummerlotteriet XX–XX.

Finsk beskrivning

Arpajaislaitoksen johtokunta*, Arpajaistoimikunta

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 215.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid