Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Direktör för den svenska lotteriinrättningen.

Finsk beskrivning

arpajaislaitoksen johtaja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk