Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skeppsdokument som ett handelsfartyg som fraktade kolonialvaror efter 1812 måste förete tullkammaren innan det anlöpte finsk hamn. Av konsulspasset skulle det framgå vem som tillverkat och vem som ägde lasten och att varorna inte var ”fientliga” produkter. Konsulspasset skulle utfärdas av den ryska konsuln på lastningsorten. Om det inte fanns någon rysk konsul skulle konsulspasset ersättas med ett intyg av magistraten på lastningsorten.

Finsk beskrivning

konsulipassi

Asiakirja, joka siirtomaatuotteita rahtaavan kauppa-aluksen tuli esittää tullikamarille, ennen kuin se sai luvan ajaa satamaan. Passista tuli käydä ilmi, kuka lastin oli valmistanut, kuka sen omisti ja että se ei sisältänyt ”vihollistuotteita”.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 676.