Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på hemsändning av person på statens (konsulatets)bekostnad från en utrikes ort till hemorten. Kostnaden återkrävdes i regel av den berörda personen.

Finsk beskrivning

konsulikyyti

Henkilön lähettäminen ulkomailta kotipaikkakunnalle valtion (konsulin) kustannuksella. Kustannukset perittiin tavallisesti takaisin kyydin saaneelta henkilöltä.

Källor

Engman, Max , Förvaltningen och utvandringen till Ryssland 1809-1917. Helsingfors 1995 , 20 1996 , 134-141.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .