Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de högre befattningarna vid utrikesministeriet. De konsultativa tjänstemännen var tänkta att vara experter på t.ex. internationell rätt eller handelsfrågor, och kom att inta en centralare ställning än vad som senare blev fallet, vilket framgår av att de utsågs av disciplinära skäl.

Finsk beskrivning

Neuvotteleva virkamies

Källor

Paasivirta, Juhani , Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymsestä talvisotaan , Helsinki: W. Söderström 1968 , 54.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 .