Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den gren av utrikesförvaltningen som omfattar konsulatväsendet och som på stället bevakar en viss stats och dess medborgares judiciella, administrativa och ekonomiska intressen i ett annat land, särskilt vad gäller handel, sjöfart, industri och andra näringar.

Finsk beskrivning

konsulaarihallinto

Ulkomaanpolitiikan hallinnon osa-alue, joka kattaa konsulaattilaitoksen ja joka paikan päällä valvoo tietyn maan ja sen asukkaiden oikeudellisia, hallinnollisia ja taloudellisia intressejä toisessa maassa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 106 (konsulär).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/