Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullavgift införd av riksdagen 1738/39 för att motverka ”yppighet och överflödighet”. Den togs ut på ett stort antal varor, främst kläder och livsmedel. Konsumtionsaccisen ingick inte i tullarrendet. Den inräknades från och med 1771 i licenten.

Finsk beskrivning

kulutusaksiisi*, kerskakulutusmaksu*

tietyistä tuotteista peritty valmistevero, jonka tuli rajoittaa kerskakulutusta

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1738/39–1771