Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som utgick efter rök, också om (konsumtions)skatt för tobak under 1700-talet.

Finsk beskrivning

savuvero

Kunkin ruokakunnan maksama vero; tupakkavero 1700-luvulla.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin debarii fumales
Dåtida finska savurahat