Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rökar som enligt 1741 års reglemente var skyldiga att erlägga lagmans- och häradshövdingeräntan. ”Behållne rökar” var även en benämning på skattedugliga personer (bönder, hantverkare och ämbetsmän) samt en av två kolumner i mantalslängderna. Motsats: avkortade rökar.

Finsk beskrivning

verovelvollisina säilyneet tilat, verovelvolliset asukkaat

Savut eli verovelvolliset tilat, jotka olivat vuoden 1741 säädösten mukaisesti velvollisia maksamaan laamannin- ja kihlakunnatuomarinverot. Käytettiin nimityksenä myös verovelvollisista asukkaista ylipäätään sekä toisesta manttaaliveroluetteloiden kahdesta sarakkeesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 618.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 37 (behållen).

Andra språk

Dåtida finska pysytetyt savut

Synonymer

behållna rökar