Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelningen i rökar som grund för utgörandet av en viss skatt eller pålaga, vanligen jordeboksräntan. I Finland ökade röktalen under 1500-talet på grund av upprepade skattläggningar.

Finsk beskrivning

savuluku

Veronmaksun yksikköinä toimineiden savujen eli itsenäisten ruokakuntien määrä.

Källor

Inga källor