Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på diverse efter röktal utgående avgifter eller skatter, exempelvis häradshövdinge- och lagmansräntan.

Finsk beskrivning

savukohtainen maksu

Yleisnimitys savukohtaisesti maksetuille maksuille ja veroille, kuten esimerkiksi laamannin- ja kihlakunnantuomarinverolle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 616.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .