Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på rotenummer vid ett indelt regemente.

Finsk beskrivning

rykmentinnumero*

Ruoturykmentin ruotunumero.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk