Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I 1700-talets tingsprotokoll förekommande predikat för duglig tjänsteman, särskilt länsmannen.

Finsk beskrivning

järkevä, viisas

Erityisesti nimismiehen määritteenä käytetty ilmaus.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk