Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1918 tjänstebeteckning för föreståndare för länslantmäterikontor.

Finsk beskrivning

läänin maanmittausinsinööri

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , 1235: 1990.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 52: kap V: § 52: 21 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1928: nr 239: Kap II: § 30: 762 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1953: nr 115: 335–336 .