Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet i instruktioner förekommande benämning på lokalt lantmäterikontor, länslantmäterikontor.

Finsk beskrivning

maamittauslaitoksen paikalliskonttori*

1700-luvulla käytössä ollut paikallisen maanmittauskonttorin eli maanmittauslaitoksen lääninkonttorin nimitys.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 17, 20, 25.

Andra språk

Inga termer på andra språk