Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det provinskontor som skötte ärenden från de norrländska länen, Finland och Östersjöprovinserna. Efter 1721 kallades enhet för det finländska kontoret. Kontorets verksamhet är belagd från 1637.

Finsk beskrivning

kolmas provinssikonttori

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 137.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Fin- och livländska provinskontoret
Finländska kontoret