Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försummandet av sådana handlingar som antingen var lagstadgade eller ålagda av domstol. Dit hörde exempelvis försummelse att delta i vägbygge, skalljakt eller att inställa sig i domstol.

Finsk beskrivning

niskoittelu, tottelemattomuus

laissa säädettyjen tehtävien tai velvollisuuksien laiminlyönti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 601.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/