Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föregångare till länsman. Benämningen förekom på 1300-talet och har gett upphov till den finska benämningen nimismies.

Finsk beskrivning

nimismies

Suomenkielisen ”nimismies”-sanan taustalla ollut ko. virkamiehen varhaisempi nimitys.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 100.