Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länsmans tjänstgöringsområde, från 1700-talet fram till 1830 en benämning på den administrativa och judiciella grundenhet (socken, härad, tingslag) som förestods av länsmannen, efter 1830 ett område som motsvarade en kyrksocken. Under perioden 1930–1996 var ”länsmansdistrikt” en officiell beteckning för polisdistrikt bestående av en eller flera kommuner, med länsmannen som chef. Länsmansdistriktet kallades ursprungligen länsmansdöme, länsmanssocken.

Finsk beskrivning

nimismiespiiri

Nimismiehen toimialue, 1700-luvulta nimismiehen johtama hallinnollinen ja oikeudenkäytöllinen perusyksikkö, vuodesta 1830 kirkkopitäjää vastaava alue. 1930–1996 virallinen useamman kunnan käsittävän ja nimismiehen johtaman poliisipiirin nimitys.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 213.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 109.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska lensmanskij distrikt (1908); okrug koronnogo lensmana (1908)
Dåtida finska nimismiespiiri; nimismiespitäjä

Synonymer

länsmansdöme