Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1500-talet en grund för skattetalet, som utgjordes av delar av olika byar inom en socken. De förekom i Tavastland där det efter 1559 förekom att kroktalet inte var konstant utan varierade efter nya uppskattningar.

Finsk beskrivning

nimismiehen koukku*, nimismiehen vero

1500-luvulla käytössä ollut veroluvun laskentaperuste.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 84–87, 257. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 219 (länsman).

Andra språk

Inga termer på andra språk