Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som bönderna under 1400–1500-talen betalade som ersättning åt länsmannen för dennes skyldighet att härbärgera och skjutsa kronans tjänstemän (till exempel häradshövding och landsfogde). Länsmansräntan indrogs av Gustav Vasa (1523–1560) till kronan och ersattes med skattefrihet eller lön.

Finsk beskrivning

nimismiehenvero

Maksu, jota talonpojat 1400–1500-luvuilla suorittivat nimismiehelle, korvauksena hänen velvollisuudestaan majoittaa ja kyyditä kruunun virkamiehiä. Kustaa Vaasan aikana vero korvattiin verovapaudella tai palkalla.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 350, 465, 507 .

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 92.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 101.

Andra språk

Dåtida finska nimismiehenvero

Tid