Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för förrättningslantmätare som arbetade på arvode vid länslantmäterikontor från 1916. Extralantmätare förekom ännu på 1950-talet.

Finsk beskrivning

ylimääräinen maanmittari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1916–1918 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1916: nr 38: § 20: 6.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

extra lantmätare