Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den under generalguvernör Pehr Brahes tid (1637–41 och 1648–54) påbörjade kartläggningen av insjöarna i Finland, huvudsakligen för att utreda möjligheterna att bygga en kanal som knöt samman Insjöfinland med Finska viken. Förverkligades först på 1800-talet.

Finsk beskrivning

vesitiehanke

Jo Pietari Brahen aikana alulle pantu hanke Sisä-Suomen vesiväylien kartoittamiseksi sekä niiden yhdistämiseksi Itämereen kanavien avulla. Hanke toteutui vasta 1800-luvulla.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 93.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

ca 1637–