Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600–1700-talet allmän benämning på förbindelse, kommunikation som farled eller väg. Termen användes särskilt om vattenvägar: segelled, båtled, kanal.

Finsk beskrivning

tie, kulkureitti

vesitie, vesiväylä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk