Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom lantmäteriet i Finland förekommande benämning på oplanerad förstadsbosättning under 1600–1800-talet.

Finsk beskrivning

järjestäytymätön esikaupunkiasutus

Suomen maanmittauksessa 1600–1800-luvuilla käytössä ollut termi.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 100.

Andra språk

Dåtida finska hakuli

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1800-tal