Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1928 byrå vid Lantmäteristyrelsens avdelning för skiftesverket.

Finsk beskrivning

jakoasiain toimisto

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1953: nr 115: § 28: 335 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 28–29.

Andra språk

Inga termer på andra språk