Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1848 förekommande benämning på att råmärka.

Finsk beskrivning

jakolittera, jakomerkki

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal
1900-tal

1848–1916