Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gräns mellan hemman inombys.

Finsk beskrivning

jakolinja

tilojen välinen raja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 124.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIV: 558.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare