Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1916 utmärkning av rågränser (i naturen och på konceptkarta) innan skiftesförrättningen inleds.

Finsk beskrivning

jaonsauvoitus, maanjaon merkitseminen ennen jakotoimitusta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk