Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Marknad hållen invid en kyrka (på gammal kyrklig högtidsdag).

Finsk beskrivning

kirkkomarkkinat

Kirkon lähellä tavallisesti kirkollisten juhlapäivien yhteydessä pidetyt markkinat.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk