Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de penningmedel som en församling använde för sin verksamhet.

Finsk beskrivning

kirkon varat

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 199.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kirkonvarat

Synonymer

kyrkomedel