Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning på alla dem som var närvarande vid en kyrkas eller en församlings gudstjänst.

Finsk beskrivning

kirkkokansa

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

kyrkoförsamling
kyrkomenighet