Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till kyrka hörande åker.

Finsk beskrivning

kirkonpelto

Kirkolle kuulunut pelto.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid