Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till kyrka hörande äng.

Finsk beskrivning

kirkonniitty

Kirkolle kuulunut niitty.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

kyrkoäng